Zmena poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Vážení priatelia, rodičia,

Dovoľte, aby som Vás informoval, že od 1.12.2020 dochádza k zmene v mojej ambulancii – vo forme zmeny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z fyzickej osoby – MUDr. Michal Csáder na nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, právnicku osobu – PEDIATER MC s..r.o., ktorej konateľom je MUDr. Michal Csáder.

Na základe Zmluvy o predaji časti podniku došlo k prevodu existujúcich zmluvných vzťahov uzavretých medzi Vami a MUDr. Michalom Csáderom na PEDIATER MC s.r.o.

Je aj možné, že niektorí budete oslovení ohľadom podpisov zmlúv na novú spoločnosť, prípadne úpravy už existujúcich …

Všetkých Vás srdečne pozdravujem a prajem príjemné ukončenie tohoto divného roka s prianím nech sme všetci zdraví a poučení.