Otvorený list pediatrom

Úvodom by sme sa radi poďakovali vedeniu spoločnosti primárnej pediatrie a aj hlavnej odborníčke MUDr. Prokopovej za úsilie a vyčerpávajúcu prácu, ktorá vyžaduje veľa rozvahy pri stále narastajúcom tlaku, strachu, nevedomosti a neistote.
Musíme sa však vyjadriť k výzve na očkovanie detí proti COVID-19.