Otvorený list pediatrom

Vážení kolegovia ,

Úvodom by sme sa radi poďakovali vedeniu spoločnosti primárnej pediatrie a aj hlavnej odborníčke MUDr. Prokopovej za úsilie a vyčerpávajúcu prácu, ktorá vyžaduje veľa rozvahy pri stále narastajúcom tlaku, strachu, nevedomosti a neistote.

Musíme sa však vyjadriť k výzve na očkovanie detí proti COVID-19.

Dostávame výzvu v období, kedy sú zo svetoznáme informácie o myokarditídach, zvýšenej úmrtnosti očkovaných a množstve závažných a i fatálnych nežiadúcich účinkoch. Na základe odborných informácií, ktoré sme už mali z minulosti, z laboratórnych pokusov na zvieratkách je to, bohužiaľ predvídateľné……

Z dostupných štatistík vieme, že ochorenie COVID-19 prebieha u významnej väčšiny detí ľahko a bez komplikácií. Navyše nemáme odpovede na otázky ku geneticky modifikovaným látkam, takzvaným „vakcínam“:
1) čo presne „vakcína“ obsahuje (výrobca nemusi uvádzať zložky, ktoré tam z procesu výroby ostali v stopových množstvách – PREČO?)
2) čo presne jednotlivé zložky, aj z dlhodobého pohľadu, spôsobujú (je tu veľké riziko tragédií, rovnako ako v experimente Thalidomid mnoho rokov dozadu, kedy liek bol odsúhlasený patričnými inštitúciami ako bezpečný pre gravidné!)
3) kedy a ako sa jednotlivé zložky „vakcín“ degradujú a čo pri tom spôsobujú, aká je ich metabolická cesta, aký vplyv majú na aktiváciu/utlmovanie jednotlivých sekvencií našej DNA, ako sa vylučujú z tela

Ovplyvňujú pri tom aj osoby v dosahu očkovaného?
Ak áno, ako dlho a akým spôsobom?

Nezabúdajme, že vakcíny sú schválené EMA len podmienečne.

A preto, vzhľadom na nedostatok informácii o bezpečnosti očkovania detí dostupnými vakcínami proti COVID-19 z dlhodobého pohľadu pri prevažujúcom ľahkom a nekomplikovanom priebehu infekcie u detí nesúhlasíme s očkovaním detí proti COVID-19 a nebudeme sa na ňom podieľať.

PRIMUM NIHIL NOCERE – AC POLICEOR

Navrhujeme vedeniu aby, na podporu pri svojom rozhodovaní, oslovili členskú základňu s nasledujúcimi ľahko sformulovanými otázkami:
súhlasím s očkovaním detí proti Covid-19
nesúhlasím s očkovaním detí proti Covid-19

Zároveň prosíme o rozposlanie tohto listu všetkým pediatrom.

Ďakujeme
MUDr. Jana Kaprinayová
MUDr. Michal Csáder
MUDr. Júlia Hrachová, PhD.