Výzva zadeti.sk

Míňajú sa nám šance, skracuje sa čas.

Každý sa môže postaviť sám za seba, rodič za dieťa a vyjadriť verejne svoj názor smerom k tým, ktorí o tom rozhodujú.

Čakať, že to vyrieši niekto iný za nás, je zbytočné.

Ak je vôľa a pýtate sa ako, tak napríklad aj takto:

Výzva zadeti.sk – VÝZVA NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV PRI OČKOVANÍ PROTI COVID-19 S OSOBITNÝM DÔRAZOM NA OCHRANU DETÍ A MLÁDEŽE