ZMENA ORDINAČNÝCH HODÍN

PONDELOK / a PONDELKY!!!!/ : chorí pacienti od 9,00 – 11, 00

preventívne prehliadky, poradne, očkovania – 11, 00 – 15,00

obedná prestávka od 12,00 – 13, 00