Dovolenka

Vážení rodičia V dňoch 13:11. 2023 – 16.11. 2023 nás v naliehavých prípadoch zastupuje MUDr. Hrachová – www.mudrasova.sk, Zdravotnícka 1, Stupava – Pondelok – Piatok / okrem stredy !!!!!/ od 11,30 do 13,00.