MUDr. Michal Csáder

V rámci liečebnej ako aj preventívnej starostlivosti uprednostňujem postupy,ktoré predovšetkým nepoškodzujú detského pacienta a šetrným spôsobom sú schopné predchádzať ochoreniam a takisto ich liečiť- a to predovšetkým zdravé a racionálne stravovanie, podávanie výťažkov z rastlín, ktoré majú vysokú biologickú aktivitu, ovplyvňovanie imunity prírodnými prostriedkami …

Absolvent Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
1990-2000 Detská Fakultná Nemocnica (I. Detská klinika, Detské kardiocentrum) 
2000-2003 Women’s and Children’s Hospital, Flinders Medical Centre, Austrália
Od 2004 súkromný lekár pre deti a dorast

Atestácie: pediatria, neonatológia
Certifikované skúšky: Dorastové lekárstvo, Správna klinická prax