Dovolenka

Vážení rodičia V dňoch 13:11. 2023 – 16.11. 2023 nás v naliehavých prípadoch zastupuje MUDr. Hrachová – www.mudrasova.sk, Zdravotnícka 1, Stupava – Pondelok – Piatok / okrem stredy !!!!!/ od 11,30 do 13,00.

Dôležitý OZNAM

TELEMEDICÍNA – ako taká sa v ambulancii ruší. Akútne chorí pacienti môžu prísť do ambulancie BEZ OBJEDNANIA v čase vyhradenom pre CHORÉ DETI. Posledný pacient bude ošetrený 15 minút pred záverom času vyhradenom pre choré deti. TELEFONOVANIE – telefón sa zapína najskôr v čase vyhradenom pre choré deti / skôr netelefonujte/ a sestra dvíha telefón len keď bude mať možnosť v rámci práce s pacientom. Ak sa nedovoláte, jednoducho navštívite ambulanciu v čase vyhradenom pre choré deti. Snažte sa posielať sms, ak sestrička má “ voľno“ ozve sa Vám.. Prípadná telefonická komunikácia je možná len počas času vyhradenom v ambulancii...