Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas na vyšetrenie chorých (základné ordinačné hodiny) a čas určený na preventívnu starostlivosť (poradne a preventívne prehliadky).

Prosím o dodržiavanie ordinačných hodín a príchod na vyšetrenie najneskôr 30 minút pred koncom ordinačných hodín (chorí pacienti). Posledný pacient je vyšetrený 15 minút pred koncom ordinačných hodín (chorí pacienti).

Poradne a preventívne vyšetrenia sú bez výnimky na pozvanie – po predchádzajúcom dohovore.

Prosím Vás o dochvíľnosť príchodu na vyšetrenie.

Počas preventívnych prehliadok chorých a nepozvaných pacientov neošetrujem.