Ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny sú rozdelené na čas na vyšetrenie chorých (základné ordinačné hodiny) a čas určený na preventívnu starostlivosť (poradne a preventívne prehliadky).

ODBERY CHORÍ PACIENTI PORADNE
PREVENTÍVNE PREHLIADKY
OČKOVANIE
PRESTÁVKA
DEZINFEKCIA
PRÍPRAVA
PONDELOKX13:00-15:0015:30-17:0015:00-15:30
UTOROK 8:00-8:308:30-11:0012:00-15:3011:00-12:00
STREDA XX9:00-11:00
12:00-15:30
11:00-12:00
ŠTVRTOK 8:00-8:308:30-11:00X11:00-12:00
PIATOK X8:00-11:0012:00-15:3011:00-12:00

Potvrdenia vybavujeme v časoch určených pre chorých pacientov a nie počas poradní a preventívnych prehliadok. Poradne a preventívne vyšetrenia sú bez výnimky na pozvanie – po predchádzajúcom dohovore. Prosím Vás o dochvíľnosť príchodu na vyšetrenie.

Počas preventívnych prehliadok chorých a nepozvaných pacientov neošetrujem.