ZÁSTUP 03/2024

Vážení rodičia

v dňoch 18.3. 2O24 až 22.3.2024 nás, v naliehavých prípadoch, zastupuje MUDr. Hrachová Júlia, zdravotnícka 1, Stupava.

po predchádzajúcom telefonáte na t.č. 0944 725 202 :

Pondelok: 13 -14 hod

Utorok : 12,30 – 13,30 hod

Štvrtok : 12,30 – 13,30 hod

Piatok : 9,30 – 10,30 hod